ปีการศึกษา 2562
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม#ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาด อาคารเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.26 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม#ผู้อำนวยการยืนต้อนรับนักเรียนบริเวณประตูทางเข้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.22 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม#ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.77 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม#Sport For All 4.0
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.38 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม#มอบอุปกรณ์&ประชุมคุณภาพการศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.7 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน#กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.64 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน#ประเมินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.17 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน#ประชุมเตรียมความพร้อมเลื่อนวิทยฐานะ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.32 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน#กิจกรรมไม้กวาดรีไซเคิล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.25 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน#อบรม Active Learning
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.94 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน#มูลนิธิ ดร.กำจัด&นักศึกษาฝึกประสบการณ์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.34 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน#ลูกเสือจิตอาสา&ป้องกันไข้เลือดออก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.38 KB
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน#วันไหว้ครู&เลือกสภานักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.83 KB
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน#มอบรางวัลพานไหว้ครู&อ่านเขียนครั้งที่1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.46 KB
ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน#วันต่อต้านยาเสพติดโลก&ติดตามโครงการอาหารกลางวัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.28 KB
ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน#E-Donation
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.78 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม#ประชุมกรรมการสถานศึกษา&วันสถาปนาลูกเสือ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.18 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม#กีฬา-กรีฑาเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.8 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม#กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.03 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม#ประชุมศิษย์เก่ามัธยม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.69 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม#ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4 & สอบกลางภาคเรียนที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.85 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม#นำปิ่่นโตไปวัด&ตรวจสุขภาพฟัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.61 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม#กิจกรรมวันภาษาไทย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.57 KB
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม#ติดตามงาน 4 ฝ่าย&เลี้ยงปลาดุก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.61 KB
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม#วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.82 KB
ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม#มอบเงินยากจนพิเศษ 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.34 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม#ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้&5ส.&คอซิมบี้เกมส์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.19 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม#ประชุม Rommunag Running&นำปิ่นโตไปวัด&กิจกรรมวันอาเซี่ยน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.6 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม#โครงการจิตอาสา&กีฬาพิกุลเกมส์&มอบเงินทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์พรุเตย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.31 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม#กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.78 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม#ประชุมคณะกรรมการเงินนักเรียนยากจนพิเศษ&นำปิ่่นโตไปวัด&ประชุมแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.46 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม#โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย&นำปิ่นโตไปวัด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.42 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน#ติดตามสถานศึกษาสีขาว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.01 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน#สรุปศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.29 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน#อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.33 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน#มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2562 รอบที่ 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.81 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน#ประเมินผู้อำนวยการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.25 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน#มอบเกียรติบัตร D.A.R.E.&งานวันเยาวชนแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.27 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกันยายน#การสอบปลายภาค 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.16 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม#กิจกรรม Rommunag Running
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.08 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม#ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.11 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม#กิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.87 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม#กิจกรรมวันปิยมหาราช
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.94 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม#ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.48 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน#คุณอัมภาพร เอี่ยมสุด ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน&จับปลาดุก&นำปิ่นโตไปวัด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.87 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน#บันทึกข้อตกลงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.41 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน#ประชุมผู้ปกครอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 331.96 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน#มอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.5 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน#ประเมินการอ่านการเขียน ป.1-6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.01 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน#ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก&โรงเรียนปัญญาวิทย์แนะแนว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.1 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน#วันพระมหาธีรราชเจ้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.34 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม#วันพ่อแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.39 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม#อบรมการขับขี่ปลอดภัย&ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.49 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม#ตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา&5ส.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.7 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม#นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.98 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม#R.M. Science Camp
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.89 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม#อบรม ว.21 เครือข่ายอันดามันเจริญวิทย์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.6 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม#มอบเกียรติบัตรผลงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.92 KB
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม#กิจกรรมวันคริตส์มาส
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.93 KB
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม#มอบเงินยากจน2/2562&สอบกลางภาค
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.86 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม#ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 372.33 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม#ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง&Pre O-Net
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.74 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม#ติวพิเศษ&มอบกระเช้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.19 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม#กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.56 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม#กิจกรรมแนะแนว สิเกาประชาฯ การงานอาชีพห้วยยอด รัษฎานุฯ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.74 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม#อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.38 KB
ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม#มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.38 KB
ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม#กิจกรรมวันครู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.77 KB