การปิด-เปิดภาคเรียน
การปิดภาคเรียนที่ 2 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.37 KB
การปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.6 KB
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.89 KB
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.82 KB
การเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.53 KB
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.32 KB
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.45 KB
การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.61 KB