ปี 2563
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 634.26 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 2/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 956.51 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 3/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.86 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 4/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.44 KB