ปี 2564
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 1/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.9 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ครั้งที่ 2/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.83 KB