แนวปฏิบัติ Social stigma
แนวปฏิบัติเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.5 KB