ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2565
ระเบียบโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB