ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
วันที่ 28 ธันวาคม 2564  :  นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางจรวยพร ชูบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย”  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,17:41   อ่าน 1414 ครั้ง