ภาพกิจกรรม
อบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานงบประมาณ
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง พร้อมด้วย นางรสสุคนธ์ โยธา และนางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2565,20:00   อ่าน 30 ครั้ง