ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานและสอนเสริมความรู้
          โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  กำหนดจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมสอนเสริมความรู้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 3 - 13 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:36   อ่าน 10 ครั้ง