ภาพกิจกรรม
โครงการครอบครัวพอพียงสู่สถานศึกษา
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่  พร้อมรับมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2564 จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  ซึ่งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้รับรางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดังกล่าว จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
  1. เกียรติบัตรระดับ “ดี”  การขับเคลื่อนพันธกิจ  “ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์” 
  2. เกียรติบัตรระดับ “ดี” การขับเคลื่อนพันธกิจ “ด้านสิ่งแวดล้อม”
  3. ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรระดับ “ดีเด่น”  การขับเคลื่อนพันธกิจ  “ด้านสังคม” 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,16:02   อ่าน 17 ครั้ง