ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 : โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  โดยมีนายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู ที่คอยอบรม สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี กิจกรรมดังกล่าวมีนางจรวยพร ชูบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,12:18   อ่าน 11 ครั้ง