ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มอบหมายให้ นางจรวยพร ชูบัว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ (ขยะ 3 ดี)   ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
                         โดยโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ (ขยะ 3 ดี) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือน โรงเรียน และในชุมชนส่วนรวม  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,12:25   อ่าน 23 ครั้ง