ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565  ร่วมด้วย นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  และนางสุดใจ ฉูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข คุณภาพระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานปีที่ 1 ซึ่งประเมินด้านเอกสารและประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้
          ระดับทอง
                   วันที่ 24 มีนาคม 2566             โรงเรียนบ้านวังลำ
                   วันที่ 31 มีนาคม 2566             โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม และโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
          ระดับเพชร
                   วันที่ 24 มีนาคม 2566             โรงเรียนบ้านควนพญา
                   วันที่ 27 มีนาคม 2566             โรงเรียนวัดไม้ฝาด
                   วันที่ 28 มีนาคม 2566             โรงเรียนบ้านพรุเตย  และโรงเรียนบ้านวังหลาม
          ระดับเพชรรักษามาตรฐานปีที่ 1
                   วันที่ 27 มีนาคม 2566             โรงเรียนกมลศรี


โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,22:45   อ่าน 54 ครั้ง