ผู้บริหาร

นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2015
ปรับปรุง 16/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 672217
Page Views 844284
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
2 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
3 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
4 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
6 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
7 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
8 โรงเรียนบ้านท่าส้ม กันตัง
9 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
10 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
11 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
12 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
13 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
14 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
15 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
16 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
17 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
18 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
19 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
20 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
21 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
22 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
23 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
24 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง
25 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
26 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
27 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
28 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
29 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
30 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
31 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
32 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
33 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
34 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
35 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
36 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
37 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
38 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
39 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-570617
40 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
41 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-270104
42 โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี กันตัง 0816167583 โทรสาร.-
43 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 075-270106
44 โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง 0640397905
45 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 075292306
46 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075252410
48 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง 087-8851761
49 โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง 0815377614
50 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
51 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
52 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
55 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา
57 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
58 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
60 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา
61 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
63 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
64 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
65 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 089-465-7471 Email : ja_401_1@hotmail.com
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0966847281
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
70 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
71 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ
73 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
74 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
76 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
77 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
78 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
80 โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075578461
81 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
82 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
83 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ 075296539
84 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ -
85 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075)261301
86 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 0 - 7558 - 4561
87 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
88 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0815382672
89 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
90 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
91 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
92 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
93 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา
94 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
95 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
96 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
97 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
98 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
99 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
100 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
101 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา
102 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา
103 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
104 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
105 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
106 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
107 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
108 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
109 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
110 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
111 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
112 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
113 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 0 7529 3013
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 075206671
116 โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา 075-203337
117 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
118 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
119 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
120 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
121 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
124 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
125 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
126 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
131 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
132 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
133 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
134 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
135 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
137 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
138 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
140 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
142 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
143 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
144 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
145 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
146 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
148 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
149 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
150 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
151 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
152 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
153 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
154 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
155 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
157 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
159 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
161 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด
162 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272236
163 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
164 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075-
165 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
166 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
167 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด -
168 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
169 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038
170 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
171 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075584777
172 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
173 โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด 075-577214
174 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด