ผู้บริหาร

นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2015
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 797200
Page Views 989774
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
2 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
4 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
5 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
6 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
7 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
8 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
9 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
10 โรงเรียนบ้านท่าส้ม กันตัง
11 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
12 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
13 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
14 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
15 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
16 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
17 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
18 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
19 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
20 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
21 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
22 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
23 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
24 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
25 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
26 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
27 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
28 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
29 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
30 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
31 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
32 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
33 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
34 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
35 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง
36 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
37 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
38 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
39 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-570617
40 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
41 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-270104
42 โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี กันตัง 0947459474 โทรสาร.-
43 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 075-270106
44 โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง 095-3495694
45 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 075292306
46 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง 0918505628
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075252410
48 โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง 0815377614
49 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง 087-8851761
50 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
51 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
52 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
55 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
57 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา
60 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
61 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
63 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
65 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 089-465-7471 Email : ja_401_1@hotmail.com
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0966847281
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
70 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
71 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
73 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
74 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
75 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
76 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ
77 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
78 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
80 โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075578461
81 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
82 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
83 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ 075296539
84 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0815382672
85 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075)261301
86 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ -
87 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
88 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 0 - 7558 - 4561
89 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
90 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
91 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
92 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
93 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
94 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
95 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
96 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
97 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
98 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
99 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
100 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
101 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
102 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
103 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
104 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
105 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
106 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
107 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
108 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
109 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา
110 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา
111 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
112 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา
113 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 0 7529 3013
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 075206671
116 โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา 075-203337
117 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
118 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
119 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
120 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
121 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
123 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
124 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
126 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
127 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
129 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
131 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
132 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
133 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
134 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
135 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
137 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
138 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
139 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
140 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
142 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
143 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
145 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
146 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
148 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
149 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
150 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
151 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
152 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
153 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
154 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
155 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
156 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
157 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
158 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
159 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
161 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
162 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
163 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272236
164 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075-
165 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
166 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
167 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด -
168 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
169 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038
170 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
171 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075584777
172 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
173 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด
174 โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด 075-577214