เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง (ภาษาไทย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.89 KB
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง (ภาษาอังกฤษ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.47 KB
นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.63 KB